Kungla sadam

Kungla sadama ehitised ja teenused:
Kungla sadam sai lõplikult valmis 2011. aasta septembris. Selles on üks ujuvkai ja betoonelementidest statsionaarne kai kokku 23 kaikohaga.
Rajatud on ka slip ja kaldakindlustus.
Ujuvkail on olemas vee- ja elektrivõtupost. Võimalik on ära anda pilsivett ja fekaalvedelikke, samuti ohtlikke ja muid olmejäätmeid.
Sadamahoones asuvad sadamakapteni tööruumid (WC ja duširuum).
Sadama alal on kolm parkimiskohta karavanidele.
Sadama ametlikuks süviseks on 1 meetrit, süvendatud faarvaatri laiuseks 20 meetrit.
Faarvaatri pikkus 125 m on võimalikest vähim, süvendatud on nii pikalt, et saaks loodusliku sügavuseni 1,8 m.
Sadamat saavad kasutada väikelaevad, svertjahid ja kalapaadid (-laevad).
Vastu võetava veesõiduki maksimaalne pikkus on 15 meetrit, laius 3,5 meetrit ja süvis 0,8 meetrit.

Kungla sadama taastamist toetasid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus väikesadamate toetamise programmist, PRIA Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013 meetmest 4.1, Valjala Vallavalitsus ja MTÜ Kungla Sadam liikmed.

Kungla sadama hüdrograafiline mõõdistus
Mõõdetud 2015 aasta kevadel

Sissesõit