Kungla sadam

Kungla sadama ehitised ja teenused
Kungla sadam sai lõplikult valmis 2011. aasta septembris. Selles on üks ujuvkai ja betoonelementidest statsionaarne kai kokku 23 kaikohaga. Rajatud on ka slip ja kaldakindlustus. Kaidel on olemas vee- ja elektrivõtupostid. Võimalik on ära anda pilsivett ja fekaalvedelikke, samuti ohtlikke ja muid olmejäätmeid. Sadamahoones asuvad sadamakapteni tööruumid, WC ja duširuum. Kõrval on kuurid paatide, varustuse ja jalgrattarendi tarbeks. On ka kaks parkimiskohta karavanidele.
Sadama ametlikuks süviseks on 0,7 meetrit (tegelik sügavus 1,5 m), süvendatud faarvaatri laiuseks 20 meetrit. Faarvaatri pikkus 125 m on võimalikest vähim, süvendatud on nii pikalt, et saaks loodusliku sügavuseni 1,8 m. Sadamat saavad kasutada väikelaevad, svertjahid ja kalapaadid (-laevad). Vastu võetava veesõiduki maksimaalne pikkus on 15 meetrit, laius 3,5 meetrit ja süvis 0,7 meetrit.
Kungla sadama taastamist toetasid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus väikesadamate toetamise programmist, PRIA Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013 meetmest 4.1, Valjala Vallavalitsus ja MTÜ Kungla Sadam liikmed.

Kungla sadama hüdrograafiline mõõdistus
Mõõdetud 2015 aasta kevadel

Sissesõit