Kungla sadama kodukord

 • Sadamasse sisenemiseks ja kai kasutamiseks küsi luba sadamakaptenilt telefonil (+372) 5341 1457.
 • Muude sadama teenuste kohta info kodulehel, saab küsida ka sadamakaptenilt (sadama alal pikem parkimine, telkimine, sadama ruumide kasutamine).
 • Mootorsõidukitega liikumise kiirus sadama territooriumil on kuni  10 km/h.
 • Veesõidukitega sadama faarvaatris liikumise kiirus on kuni 5 sõlme (10 km/h)
 • Sadamas liikudes tuleb järgida häid meresõidu tavasid ja käituda viisakalt ja lugupidavalt teiste suhtes.
 • Mootorsõidukitega betoonkaile sõitmine on lubatud ainult kutselistele kaluritele.
 • Autod jm mootorsõidukid ning paatide treilerid, millega on sadamasse saabutud tuleb jätta killustikuga kaetud parkimisalale
 • Slipi kasutamise korral tuleb alust vedanud sõiduk ja tühi treiler parkida killustikuga kaetud parkimisalale.
 • Slipi teed ei tohi blokeerida.
 • Ära unusta slipi kasutamise eest maksta.
 • Pehmele murule on keelatud omavoliliselt parkida, tekitatud kahju (rööpad) tuleb ise korda teha.
 • Võõrastel on sadamas olevate veesõidukite pardale minek keelatud.
 • Matkaautodele on mõeldud oma parkimisala (3 kohta, mis on vastavalt märgistatud), kus saab vett ja elektrid. Kõigil teistel on sinna parkimine keelatud või kehtib matkaautoga sama hind. Matkautot võib ka parkida killustikuga parkimsalal.
 • Ujumine ei ole sadama akvatooriumis lubatud.
 • Sadama territooriumil ürituste korraldamine on lubatud ainult sadamakapteni loal ja hinnastatakase vastavalt sadama teenuste hinnakirjale.
 • Prahti maha ja vette loopida ei tohi
 • Sadama prügikonteiner on kasutamiseks ainult sadama klientidele ja sadama külastamise ajal tekkinud prügile.
 • Sadama alalt edasi viiva tee värav peab olema suletud, et säiliks üldine ilme sadama alast ja mitte näidata, et sadam on läbisõidu tee. Väravat kinni parkida ei tohi.
 • Sadama maja ees parkimine ainult sadama pidaja külalistele, võõras ei tohi kuuride uksi ja turvakaameraid kinni parkida.
 • Sadama puhkeala, grilimise koha kasutamise järgi koristada oma praht ja taastada algne seis.
 • Kõik sadamaalal viibivad isikud peavad järgima sadamakapteni korraldusi, nii kirjalikke (sildid, teatised jms) kui suulisi.
 • Lugupidamatust käitumisest ja suhtumisest sadama, sadama pidaja ja kodukorra vastu, võib sadam keelduda sadamateenuste pakkumisest ja paluda sadama alalt lahkuda.